logo_agapedia
Termeni si condiții – Politica de confidențialitate

Termeni și condiţii. Politica de confidenţialitate

SITE-UL Agapedia.ro

Acest portal (www.agapedia.ro), numit în continuare „site” este administrat de Fundaţia Agapedia România. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

– site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Fundaţia Agapedia România, care se află la adresa www.agapedia.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Fundaţiei Agapedia România
– conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
– utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Fundației Agapedia România.

Fundaţia Agapedia România îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Fundației Agapedia România referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.
Site-ul www.agapedia.ro este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.
Conţinutul site-ului www.agapedia.ro este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Fundaţia Agapedia România îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Fundaţia Agapedia România nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.
Fundaţia Agapedia România nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Fundaţia Agapedia România nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul Fundaţiei Agapedia România Numele şi logo-ul Fundaţiei Agapedia România sunt proprietatea exclusivă a Fundaţia Agapedia. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă Fundației Agapedia România.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.agapedia.ro este protejat de Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Fundaţiei Agapedia România. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Fundaţia Agapedia România). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Fundaţiei Agapedia România.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele pe care cetățenii români sau străini le furnizează cu bună credință, cu respectarea cerințelor legale si în condiții care să asigure securitatea acestora.

Informațiile furnizate se prelucrează, după caz, prin mijloace automate și/sau manuale în scopul soluționării cererilor de prestare a serviciilor solicitate. Refuzul de a furniza datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Dezvoltarea în continuare a site-ului nostru poate duce la modificări ale politicii noastre de confidențialitate. De aceea, vă recomandăm să verificați periodic politica de confidențialitate.

Începând cu data de 25 mai 2018 au intrat în vigoare dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD).

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, baza legală pentru stocarea și prelucrarea sau publicarea datelor personale pe web site-ul Fundaţiei Agapedia România se va realiza în conformitate cu articolul 6 din RGPD.

Web site-ul nostru poate colecta și procesa diferite tipuri de date, inclusiv date cu caracter personal.

Donaţii

Prin intermediul site-ului www.agapedia.ro se pot face donaţii online. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către Agapedia pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor declarate în statutul organizatiei. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator.

Politica de Confidenţialitate

Datele personale ale donatorilor (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) sunt informații confidențiale, pe care Fundaţia Agapedia România le colectează și utilizează cu maximă responsabilitate, prin crearea politicilor de protecție a datelor și prin implementarea acestor politici la nivelul întregii organizații.
Astfel, Fundaţia Agapedia România nu va solicita donatorilor decât informațiile necesare pentru:
- înregistrarea donației în documentele financiar-contabile ale organizației
- confirmarea încasărilor
- informările privind destinația sumelor donate
- alte posibilități de a sprijini activitatea organizației
Donatorii pot de asemenea solicita adăugarea, corectarea sau ștergerea datelor personale, conform reglementărilor GDPR.
Cu toate că Regulamentul General pentru Protecția Datelor se aplică în toate statele Uniunii Europene, GDPR nu poate anula prevederile legale naționale care stabilesc păstrarea datelor personale în documentele financiare. Spre exemplu, conform legii, datele personale (nume, prenume, CNP, adresă, date act de identitate) din documentele financiare (facturi, extrase de cont, chitanțe, registre) vor fi păstrate până la 10 ani de la data generării lor. În acest caz informațiile nu pot fi șterse, chiar dacă există o solicitare în acest sens din partea donatorului. În cazul în care ștergerea informațiilor nu contravine legii, datele personale ale donatorului vor fi eliminate din baza de date în cel mult 30 de zile calendaristice de la data solicitării.

Politica de Cookies

Fișierele cookie sunt fișiere text mici stocate pe computerul utilizatorului, care permit site-ului să recunoască dispozitivul utilizatorului în viitor, când se întorc la pagină. Informațiile conținute în modulele cookie sunt utilizate în principal pentru a gestiona sesiunile web, precum și pentru a personaliza web site-ul și a le face mai ușor de utilizat. Acest lucru ne permite să optimizăm utilitatea site-ului nostru.

Cookie-urile noastre nu stochează date personale. Aveți posibilitatea să gestionați cookie-urile prin modificarea setărilor din browser și, de asemenea, puteți șterge cookie-urile în orice moment. Blocarea cookie-urilor nu vă va împiedica să utilizați site-ul nostru web.

Crearea profilurilor de utilizator

Nu vom crea niciun profil de identificare personal.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele care sunt înregistrate atunci când utilizatorii vizitează web site-ul Fundaţiei Agapedia România vor fi divulgate terților doar dacă acest lucru este cerut de lege sau hotărâri judecătorești sau dacă este necesar pentru acțiuni în justiție sau urmăriri penale după atacuri asupra infrastructurii web a Fundaţiei Agapedia România.

Datele nu vor fi divulgate terților în scopuri comerciale.

Protecția minorilor

Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu ar trebui să furnizeze date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor lor. Nu solicităm persoanelor tinere sau copiilor date personale, nu vom colecta cu bună știință astfel de date și nu le vom transmite terților.

Politica de confidențialitate privind mediile sociale

Este foarte importantă pentru noi protecția datelor personale de pe rețelele sociale. Fundaţia Agapedia România foloseşte Facebook, Instagram și YouTube. Dorim să atragem atenția asupra faptului că acești furnizori de multimedia stochează datele utilizatorilor (cum ar fi datele personale sau adresa IP) în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a datelor și le utilizează în scopuri comerciale.

Reguli și sfaturi pentru comentarea pe social media

Apreciem comentariile privind conținutul editorial pe canalele noastre media sociale. Cu toate acestea, nu acceptăm contribuții în afara subiectului, comentarii neadecvate, observații repetitive în diferite postări, comentarii promoționale sau campanii de orice fel și, în special, mai multe comentarii cu același conținut făcute de una și aceeași persoană sau de persoane diferite. Pe social media, ca peste tot, comentariile insultătoare sau defăimătoare, calomnia și denigrarea sunt pedepsite. Eticheta noastră interzice abuzul verbal, postările cu conținut vulgar și provocările personale. În interesul tuturor utilizatorilor, ne rezervăm dreptul de a șterge imediat astfel de posturi, în special comentarii discriminatorii, rasiste, xenofobe sau anticonstituționale sau postări care susțin violența. Româna și engleza sunt limbile utilizate pentru comunicarea pe canalele noastre media sociale.

Legături către site-uri terțe

Ne conectăm online la site-uri terțe. Cu toate acestea, este în afara controlul nostru dacă aceste terțe părți respectă cerințele existente privind protecția datelor.

Drepturile tale

Aveți dreptul la acces, rectificare, ștergere, restricționarea procesării, transferabilitatea datelor, retragerea consimțământului și obiecție în cazul prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor încalcă dispozițiile legale privind protecția datelor sau drepturile dumneavoastră au fost încălcate în orice alt mod, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Contactați-ne

Ne puteți contacta prin e-mail sau prin poștă. Sunteți liberi să decideți ce date personale vreți să împărtășiți cu noi. Datele personale pe care le transmiteți prin e-mail sau poștă vor fi stocate și procesate de către destinatari. Pentru a vă oferi răspunsul la interogarea dumneavoastră, este necesar să transmiteți datele relevante (în special nume, adresă de e-mail, adresă poștală și detalii de contact). Datele noastre de contact sunt disponibile la acest link: https://agapedia.ro/contact/