logo_agapedia
SCURT ISTORIC

În 2022:

• Prima ediția a programului de vară: Agapedia Summer Club.

În 2021:

• Agapedia se alătura evenimentului național „Forumul Orașelor Verzi”, alături de Primăria Municipiului Brașov
• Se încheie un parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 12 din Brașov, prin intermediul căruia elevi din clasa a V-a participă săptămânal la activități socio-educative.
• Parteneriat cu Primăria Săcele pentru proiectul „Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, finanțat prin POCU.

 

În 2020:

• Agapedia împlinește 25 de ani de activitate în interesul cetățenilor și al comunității.
• În contextul pandemiei COVID-19, programul educațional pentru părinți și copii se mută în mediul online.


 


În 2018:

• Agapedia devine membru al Consiliului Consultativ Român pentru Strategia Dunării – SUERD.
• Agapedia a organizat la sediul propriu, în contextul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, evenimentul „Ziua Participării”. S-a format GAL „Youth Voice Society”.
• Agapedia este co-organizator al conferinței cu tema „Serviciile sociale între legislație și practică – regres sau evoluție?”, ce a avut loc în luna noiembrie, la Brașov.
• Agapedia este membru fondator în cadrul Asociației Clusterului Comunitar de Economie Socială.

• Agapedia a derulat zilnic, între mai – octombrie 2018, programe non-formale în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comuna Hăghig, jud. Covasna”, finanțat prin POCU.

 

2016 (3)
2016 (2)


În 2015:

• Agapedia împlinește 20 de ani de activitate! www.connectinghearts.de
• Agapedia devine membru fondator în cadrul Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania.
• Agapedia colaborează cu Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (FAST), în cadrul Centrului de Zi pentru Copiii aflați în situații de risc din Săcele.
• Agapedia este parteneră în cadrul proiectului internațional “Danube Social Service & Education Cluster” finanțat prin programului START în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 

 

2019 (5)


În 2013:

• Au loc ateliere de vacanță și ateliere creative pentru copii.

 

În 2012:

• Începe implementarea proiectului ”RurActiv – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Apața și Budila (județul Brașov)” pentru perioada februarie 2012 – ianuarie 2014, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”
• Agapedia a contractat Serviciul social ”Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra” din cadrul Direcției de Servicii Sociale Brașov.
• Are loc prima tabăra internațională de vară în localitatea Vlăhița, jud. Harghita.
• Agapedia este parteneră în cadrul proiectului internațional „DonauWandel”, proiect care are ca scop promovarea participării civice transnaționale în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR). 

 

2011 (2)


În 2009:

• Agapedia a fost autorizată de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților pentru organizarea programului de perfecţionare profesională pentru asistenţi maternali.
• Agapedia devine parteneră în cadrul proiectului “Grundtvig – Strategii Inovatoare pentru Prevenirea Recidivei”, finanţat de Comisia Europeană.

 

În 2008:

• Se derulează proiectul “Consolidarea parteneriatului dintre ONG-uri şi autorităţile locale din România, Republica Moldova şi Ucraina, în vederea implementării standardelor europene pentru protecţia copilului” finanţat de Fundaţia Soros România.
• Începe implementarea proiectului ”Pubertatea și adolescența” în școli generale și licee.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

În 2005:

• Fundaţia Agapedia a participat, alături de alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din Braşov, în cadrul parteneriatului local: “Iniţiativa pentru sănătatea familiei în România” (ISFR Urban), desfăşurat cu sprijinul USAID, program care a avut ca scop creşterea accesului populaţiei defavorizate la servicii de planificare familială şi sănătatea reproducerii.

În 2002:

• Agapedia participă ca membru fondator la înfiinţarea Federaţiei Profesionale Române a ONG-lor în Asistenţă Socială (PROFAS), având ca membru de onoare pe doamna Emma Nicholson, Baroana de Winterbourne, Raportor al Parlamentului European pentru România.

În 2000:

• Iniţierea reţelei de asistenţă maternală, prin angajarea primilor asistenţi maternali profesionişti. 

 

2021


În 2019:

• Programul educațional pentru părinți și copii împlinește doi ani de activități constante de prevenire a abandonului și absenteismului școlar.

• Agapedia a organizat în data de 26 iunie 2019, la București, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sprijinul Ministerului de Stat din Baden-Württemberg (DE), a șasea ediție a evenimentului internațional „Ziua Participării Dunărene”.

• „Youth Voice Society” – grupul local de acțiune format din tineri din județul Brașov a dezvoltat un proiect pe tema educației pentru sănătate.
• Agapedia este co-organizator al conferinței „Zilele Participării Naționale” de la Tulcea, eveniment din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

• În perioada ianuarie – aprilie 2019, Agapedia a implementat proiectul “Pubertatea și adolescența”, finanțat de Fundației TELUS International Romania.

 

2016


În 2017:

• Din luna septembrie, Fundația Agapedia România derulează un program educațional pentru părinți și copii, cu sprijinul: SCHAEFFLER Romania, CVJM Steinheim, DUVENBECK și ETHICA Distribuţie.

• Au fost organizate ateliere de vacanță, ateliere creative și educaționale pentru copii.
• În luna aprilie, se închide serviciul social – „Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii”.

În 2016:

• În cadrul Fundației Agapedia România funcționează un nou serviciu social:„Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii” și se închide serviciul de „Asistență și suport pentru copii și familii”, prin intermediul căruia am furnizat servicii sociale integrate familiilor și copiilor aflați în dificultate.

• Agapedia a organizat în localitatea Săcele, județul Brașov, tabăra internațională de vară Agapedia ArtCamp 2016, cu participarea membrilor și tinerilor cu care se lucrează în cadrul reţelei internaţionale AGAPEDIA.
• Agapedia a continuat dezvoltarea conceptului de „Agapedia SocialBiz”, o denumire generică sub care sunt furnizate activități economice în cadrul Fundației Agapedia România.

 


În 2014:

• Începe implementarea proiectului ”RurAbility – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor din mediul rural din Judeţul Braşov” și a proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creştere a ratei de ocupare şi a capacității de ocupare a şomerilor de lungă durată şi a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Braşov”, cofinanţate din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013.
• Agapedia a fost autorizată de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților pentru organizarea programelor de calificare pentru meseriile: lucrător in alimentație, lucrător in comerț, cameristă și de specializare în competențe antreprenoriale.
• S-a desfășurat proiectul ”Acces la broadband și servicii conexe pentru Fundația Agapedia România”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
• Agapedia a oferit programe educative și recreative pentru Școlile Generale din Brașov în cadrul programului „Școala Altfel”.

 

2011 (1)


În 2011:

• Începând cu 1 Noiembrie 2011 noul sediu al fundaţiei este în Braşov, Str. Bisericii Române Nr. 48
• „Casa de la şcoală” – Proiect iniţiat de Şcoala Generală nr. 1 din Făgăraş, dezvoltat în parteneriat cu Agapedia, cu scopul de a sprijini un grup de 45 de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
• Proiectul „Echipa mobilă de asistenţă în comunitate” s-a numărat printre cele 20 de proiecte finaliste, din România, în cadrul Premiului Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială 2011.

În 2010:

• Agapedia este coordonator şi partener în cadrul proiectului „Prefer să ştiu din timp”, proiect derulat prin Iniţiativa globală Susan G. Komen for the Cure.
• Agapedia devine membră a Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil.
• Se organizează Tabăra de vară, la Zărneşti, pentru copii proveniţi din familii vulnerabile. .
• Se închide Serviciul de asistență maternală din cadrul fundației.

 

2009 (1)


În 2007:

• Agapedia face parte din cadrul Comisiei Judeţene privind incluziunea socială Brașov, alături de alte instituţii publice şi/sau private.
• Centrul de servicii sociale și medicale pentru persoane vulnerabile SocioMed este susținut financiar de către Fundația First Data Western Union.

În 2006:

• Se deschide Centrul de servicii sociale şi medicale pentru persoane vulnerabile – SocioMed, în Braşov, str. Horia 22A.
• Centrul de servicii sociale și medicale pentru persoane vulnerabile SocioMed este susținut financiar de către Fundația Alcoa.
• Se închide Centrul de plasament pentru copii abandonați, cu vârste cuprinse între 0-3 ani, care a funcționat timp de 10 ani.
• Agapedia devine membră în cadrul Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale din cadrul Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familiei Braşov.

 

2000 - Adopție națională și rețea de asistență maternală


În 1997:

• Agapedia devine membră în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov.

În 1996:

• Se deschide Centrul de plasament de tip familial, de tip tranzit, pentru copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, cu o capacitate de 12 locuri, în Braşov, pe Str. Horia 22A

În 1995:

• Fundația Agapedia România este înregistrată oficial și se încheie un protocol de colaborare cu Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Bucureşti.